blog

مزایای بازی های دورمیزی

مزایای بازی های دور میزی برای کودکان و خانواده:

  1. بازی های دور میزی به توسعه مهارت های اجتماعی  ...

    بیشتر بخوانید
blog

آزول یک بازی دورمیزی

آزول یک بازی دورمیزی برای ۲ تا ۴ بازیکن است که در آن بازیکنان به نوبت و با قرار دادن تایل‌های رنگی روی تخته&z ...

بیشتر بخوانید
blog

کارکاسون یک بازی دورمیزی

کارکاسون یک بازی دورمیزی برای ۲ تا ۵ نفر است که در آن بازیکنان به نوبت، تایل ها را برای ساختن یک منظره قرون ...

بیشتر بخوانید
blog

کاتان یک بازی دورمیزی

کاتان یک بازی دورمیزی محبوب است که برای سه تا چهار نفر طراحی شده است، اما می‌تواند با شش نفر هم بازی شود. ...

بیشتر بخوانید
blog

سیتادلز یک بازی دورمیزی

سیتادلز دلوکس 2016 یک بازی دورمیزی برای ۲ تا ۸ بازیکن است که براساس استراتژی طراحی شده است و هر بازیکن در آن نقش ...

بیشتر بخوانید
blog

Photosynthesis یک بازی دورمیزی

Photosynthesis یک بازی برد استراتژیک برای ۲ تا ۴ بازیکن است که بازیکنان در آن گونه درختی خود را رشد و مدیریت می‌کن ...

بیشتر بخوانید
blog

ساباتور یک بازی دورمیزی

ساباتور یک بازی کارتی برای ۳ تا ۱۰ نفر است که بازیکنان در آن نقش کوتوله‌هایی را برای حفر معدنی جهت یافتن طل ...

بیشتر بخوانید
blog

تیکت تو راید اروپا یک بازی دورمیزی

تیکت تو راید اروپا یک بازی دورمیزی برای ۲ تا ۵ نفر است که در آن بازیکنان به رقابت در بنا کردن مسیرهای قطار در س ...

بیشتر بخوانید
blog

مافیا (بازی گروهی)

مافیا، یک بازی اجتماعی انتخاب اجتماعی از روسیه است که توسط دیمیتری داویدوف در سال ۱۹۸۶ ایجاد شده است.

< ...

بیشتر بخوانید