ميلاد حضرت پيامبر اکرم (ص) و امام جعفرصادق (ع)
  • 30/09/2023
  • 86 Lynch Street, Hawthorn, VIC 3122, Australia
مراسم اربعین حسینی 2023
  • 07/09/2023
  • Ajani Community Hall
جشن ولادت امام رضا (ع) 2023
  • 03/06/2023
  • Ted Ajani Centre: 284 Thompsons Rd, Templestowe Lower
جشن عید فطر 2023
  • 22/04/2023
  • 72 Luckie street, Nunawading, VIC 3131
جشن ولادت امام حسن (ع) 2023
  • 07/04/2023
  • 72 Luckie street, Nunawading, VIC 3131