ساباتور یک بازی دورمیزی

ساباتور یک بازی کارتی برای ۳ تا ۱۰ نفر است که بازیکنان در آن نقش کوتوله‌هایی را برای حفر معدنی جهت یافتن طلا بر عهده دارند. با این حال، برخی بازیکنان به صورت مخفیانه سابوتور هستند که سعی می کنند از رسیدن سایر بازیکنان به طلا جلوگیری کنند. در پایان بازی، تیمی که بیشترین طلا را دارد، برنده خواهد بود.

در هر نوبت، بازیکنان با کارت‌ها تونل‌ها را حفر، ابزارها را خرد، و آسیب‌های موجود را تعمیر می کنند. سابوتور‌ها کارت‌های خود را با هدف مسدود کردن تونل‌ها و ایجاد هرج و مرج بازی می کنند. بازیکنان باید از منطق و استراتژی خود برای تشخیص سابوتور‌ها استفاده کنند و همکاری با یکدیگر را برای رسیدن به طلا، قبل از اتمام زمان، انجام دهند.

ساباتور چندین جایزه را کسب کرده است، از جمله Spiel des Jahres در سال ۲۰۱۰ و جایزه Golden Geek Award به عنوان بهترین بازی مهمانی در سال ۲۰۱۱. این بازی به دلیل گیم‌پلی سرگرم‌کننده و هیجان‌انگیز خود، همچنین عناصر deduction اجتماعی، شناخته شده است.