مزایای بازی های دورمیزی

مزایای بازی های دور میزی برای کودکان و خانواده:

  1. بازی های دور میزی به توسعه مهارت های اجتماعی کودکان کمک می کنند.

  2. بازی های دور میزی می توانند عملکرد شناختی را بهبود بخشند.

  3. بازی های دور میزی فرصتی را برای دوری از صفحه اسکرین فراهم می کنند.

  4. بازی های دور میزی ممکن است به بهبود علائم مرتبط با اختلال نقص توجه/ بیش فعالی کمک کنند.

برای اطلاعات بیشتر اینجا را مطالعه کنید:

https://www.childdevelopmentclinic.com.au/benefits-of-board-games-for-children-and-their-families.html