چشم‌انداز ما این است که یک جامعه پرانرژی و جامعه پذیر فارسی بر اساس اصول اسلام ایجاد کنیم که خدمت به جامعه مسلمان و گسترده‌تر را در پی دارد.

ماموریت ما این است که "اسلام را به عنوان الهام‌بخش، آموزشی و خدماتی برای جامعه فعال کنیم".